Lage oogdrukLage oogdruk komt zeer zelden voor. Het betreft het kleiner worden van de oogbol, wat een verlaagde oogdruk tot gevolg heeft. Het wordt veroorzaakt door een lagere productie van het kamerwater. Men spreekt van lage oogdruk wanneer deze onder de 10 mmHg ligt.

Bij lage oogdruk verliest uw oog de spanning wat een verslechterd zicht tot gevolg heeft. Lage oogdruk komt met name voor na bepaalde operaties, zoals wondlekkage en netvliesloslatingen.