Wat wordt verstaan onder Glaucoom?

Een ander woordt voor Glaucoom is groene staar, wij zullen in dit artikel echter de term Glaucoom gebruiken. Glaucoom is een stadium wat wordt bereikt wanneer een oog met verhoogde oogdruk niet tijdig of niet effectief wordt behandeld. Bij glaucoom is er sprake van gezichtsvelduitval. Dit houdt in dat u last heeft van blinde vlekken in uw gezichtsveld. Onbehandeld kan dit zelfs leiden tot blindheid.

Daarnaast bestaat er ook een andere vorm van glaucoom. Bij deze vorm van glaucoom valt de oogdruk binnen de grens van 10 tot 22 mm Hg, maar ontstaat er toch een aantasting van uw gezichtzenuw welke tevens als gevolg heeft dat u last krijgt van blinde vlekken in uw gezichtsveld. Deze vorm wordt Normale-drukglaucoom genoemd. Meer informatie over glaucoom symptomen vindt u hier.

GlaucoomWanneer ontstaat Glaucoom?

Zoals vermeld is er sprake van glaucoom wanneer uw oogdruk boven de grens van 22 mm Hg ligt. Deze ziekte is echter het vaakst actief bij mensen boven het 40ste levensjaar. Het vervelende van glaucoom is dat het vrijwel pijnloos is en het sluipend optreedt. Daarnaast treft glaucoom als eerste het perifere gezichtsveld. Dit houdt in dat eerst het gezichtsveld rondom het centrale zicht wordt aangetast. Pas in een vergevorderd stadium wordt het centrale gezichtsveld aangetast. Dit maakt dat het voor mensen vaak lastig is om het tijdig te herkennen en te laten behandelen.

Wat zijn de oorzaken van Glaucoom?

Zoals reeds is aangegeven ligt de primaire oorzaak van glaucoom bij het hebben van een verhoogde oogdruk. Een verhoogde oogdruk kan worden veroorzaakt door een een verminderde doorstroming van het Kanaal van Schlemm. Hierdoor kan het oogvocht niet meer optimaal worden afgevoerd, waardoor er een ophoping van het oogvocht ontstaat in het oog. Glaucoom ontstaat dus door een verminderde afvoer van het kamervocht in uw oog. Zodoende ontstaat er schade aan uw oogzenuw en kan er bij niet tijdig ingrijpen glaucoom ontstaan.

Glaucoom onderzoekNaast het bovenstaande kan glaucoom ook acuut optreden. Het acuut optreden van glaucoom heeft als oorzaak het plotseling afsluiten van de afvoer van het kamerwater, oftewel oogvocht. Dit kan gebeuren wanneer de iris van uw oog zo ver naar voren bolt dat deze tegen het afvoerkanaal aan komt te liggen en deze als het ware afknelt.

Hoewel het aanmaken van het waterkamer in een dergelijk geval vaak prima functioneert, kan dit kamerwater niet meer worden afgevoerd naar uw bloedbaan. Uw oog pompt zich dan als het ware op. Er ontstaat een ophoping van kamervocht wat kan leiden tot plotseling wazig zien, hevige hoofdpijn, rode ogen en misselijkheid. Wanneer er sprake is van een acute glaucoom kan uw oogdruk zeer hoog oplopen, tot wel 60 mm Hg. Een dergelijke hoge oogdruk vereist zeer snel ingrijpen. De behandeling in dergelijke gevallen bestaat vaak uit het maken van een opening in de iris (middels een laserbehandeling of operatie), zodat het kamerwater weer afgevloeid kan worden.

Behandeling glaucoom

Glaucoom kan worden behandeld middels geneesmiddelen of een laserbehandeling, dan wel operatie. Voor meer informatie over de behandeling van glaucoom verwijzen wij u door naar deze pagina.