Uiteraard dient de behandeling tot het verbeteren van de afvoer van het kamerwater, wat leidt tot een lagere oogdruk, waarmee de schade aan het oog afneemt dan wel weggenomen wordt. Een verhoogde oogdruk of de aandoening glaucoom kunnen op verschillende manieren worden behandeld.

Van het grootste belang is dat men trouw is aan de behandeling. Dat wil zeggen dat er een goede kans is op stabilisatie van de ziekte, wanneer en enkel wanneer men consequent de behandeling toepast. In dit artikel zullen de meest voorkomende manieren nader worden toegelicht.

Behandeling oogdruk middels oogdruppels

Behandeling verhoogde oogdrukVaak wordt er als eerste oogdruppels voorgeschreven. Deze oogdruppels dienen consequent toegepast te worden. In principe betekent dit dat men levenslang deze oogdruppels nodig zal hebben en zal moeten gebruiken. Bij niet consequent gebruik van deze oogdruppels kan de schade aan het oog (onnodig) toenemen.

De oogdruppels zijn logischerwijs erop gericht om de productie van kamerwater te verminderen, dan wel de afvoer van het kamerwater te bevorderen. Middels deze oogdruppels streeft men een oogdrukdaling van tussen de 20% tot 50% na. Er zijn veel verschillende soorten oogdruppels die hiervoor ingezet kunnen worden. Hieronder worden de meest voorkomende behandeld:

 1. Medicatie voor het verminderen van het kamerwater
 • Beta-blokkers, zoals Timolol, Levobunolol en Betaxolol.
 • Koolzuuranhydraseremmers, zoals Acetazolamide, Brinzolamide en Dorzolamide.
 • Hier en daar wordt door homeopathie-beoefenaars ook het drinken van rooibosthee aangeraden. Meer daarover hier.
 1. Medicatie ter bevordering van het kamerwaterafvoer
 • Prostaglandine analogen, zoals Latanoprost, Bimatoprost, Travoprost en Tafluprost.
 • Adrenerge agonisten, zoals Epinefrine en Dipivefrine.
 • Miotica, zoals Pilocarpine.
 1. Combinaties van verschillende mediatie, veelal in combinatie met Timolol.
  Enkele voorbeelden hiervan zijn Dorzolamide & Timolol, Latanoprost & Timolol, Travoprost & Timolol, Brimonidine & Timolol, Bimatoprost & Timolol en Brinzolamide & Timolol.

 

Wanneer de oogdrukbehandeling met 1 type druppel niet effectief genoeg is kan er gekozen worden voor een combinatie van 2 verschillende middelen.

Behandeling oogdruk middels laserbehandeling

Wanneer de oogdruk niet voldoende afneemt bij de toepassing van oogdruppels kan er gekozen worden voor een laserbehandeling. Een laserbehandeling heeft als doel om de afvoer van het kamervocht te verbeteren en zodoende de oogdruk te verlagen. Een laserbehandeling betreft een poliklinische ingreep en is afhankelijk van het type glaucoom.

Behandeling oogdruk middels operatie

Wanneer oogdruppels en laserbehandeling niet bevredigend zijn dient men een glaucoomoperatie toe te passen. Het verlagen van de oogdruk middels een operatie kan op verschillende manieren. Hieronder worden 3 verschillende operaties behandeld:

 1. Glaucoomoperatie / implants

Bij deze operatie zal men trachten om middels een ‘luikje’ de afvoer van het kamerwater te verbeteren. Middels dit luikje kan het kamerwater gemakkelijker worden afgevoerd. Het kamerwater komt dan onder het slijmvlies terecht. Ook kan met ervoor kiezen om glaucoomimplants te implanteren om de oogdruk te verlagen.

 1. oogdruk operatieChirurgische perifere iridectomie

Bij chirurgische perifere iridectomie maakt men een klein gaatje in de iris. Deze behandeling wordt veelal toegepast bij een afgesloten kamerhoekglaucoom, oftewel een acuut glaucoom. Er wordt operatief een kleine opening gemaakt in de iris, zodat de afvoer van het kamerwater van de achterste oogkamer naar de voorste oogkamer wordt bevorderd.

 1. Staaroperatie

Bij een staaroperatie zal de ooglens worden verwijderd om zodoende de oogdruk te verlagen. Dit type operatie wordt met name toegepast bij mensen met een hoge verziendheid, maar kan ook worden toegepast bij een te hoge oogdruk. Het verwijderen van de ooglens creëert meer ruimte in het voorste deel van het oog.

Controles

Ieder persoon reageert anders op een behandeling. Daarom is het van belang om veelvuldig te controleren welk effect een bepaalde behandeling heeft op de oogdruk van de patiënt en om te kijken of het effect tevredenstellend is en er voldoende drukdaling plaatsvindt. Zodoende kan er per persoon een individueel plan gemaakt worden waarin wordt vastgelegd welke behandeling toegepast moet worden om de oogdruk te herstellen.

Verwachtingen

Zoals vermeld dient de behandeling ter verlaging van de oogdruk om zodoende de beschadiging van de oogzenuw te minimaliseren / te stabiliseren. Helaas is reeds ontstane schade niet meer te herstellen.Blindheid treedt zelden op bij een tijdige behandeling. Zo’n 5% van de mensen die met een verhoogde oogdruk beginnen aan een behandeling heeft de oogziekte langer dan 15 jaar. Blindheid die gerelateerd is aan glaucoom treet op bij zo’n 25% van de patiënten. Blindheid van beide ogen, gerelateerd aan glaucoom treeds slechts op bij zo’n 10% van de patiënten.